Palvelut

Kaivuu- maanrakennus- ja maansiirtotyöt ammattitaidolla Salon seudulla.

  • Kaivuutyöt 
  • Piha- ja viherrakennus 
  • Salaojakaivuut
  • Kaapelikaivuut
  • Maansiirtotyöt
  • Energiapuukorjuut
  • Rakennusten purkutyöt
  • Pientareiden niitto piennarmurskaimella
  • Jätevesiratkaisut